Nếu Porsche, Land Rover sản xuất môtô, trông sẽ như nào?

Nếu Porsche, Land Rover sản xuất môtô, trông sẽ như nào?

Trang Motor1 mới đây đưa ra dự báo vui về những mẫu môtô nếu được các hãng xe hơi sản xuất. Hình ảnh ý tưởng này được sáng tạo từ ý tưởng, ngôn ngữ thiết kế và kỹ thuật được…

29-01-2018 14:38